Privacystatement


 Privacyverklaring

 

Beste bezoeker,

 

Fijn dat u onze website bezoekt en informatie verstrekt via het contact-, nieuwsbrief- en/of het offerteformulier. Wij laten graag zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

 

Wie zijn wij?

Bouwbedrijf Capelle

Kerkstraat 4-6

4307 AP Oosterland

 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Onze contactgegevens:

Bouwbedrijf Capelle

Kerkstraat 4-6

4307 AP Oosterland

Telefoon 0111-641433

info@bouwbedrijfcapelle.nl

 

P.W. Capelle is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouwbedrijf Capelle. Hij/zij is te bereiken via: info@bouwbedrijfcapelle.nl

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Bouwbedrijf Capelle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

 

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

- Niet van toepassing

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 

Bouwbedrijf Capelle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Bouwbedrijf Capelle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?

Nee, dat doen wij niet.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of bemiddeling met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde termijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwbedrijf Capelle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?

Nee, wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU, en zoveel mogelijk in Nederland.

 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat onze website(server) plaatst op jouw computer, tablet of telefoon (apparaat) waarmee u deze website bezoekt. Door het bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze verder surfen binnen deze website, geeft u via een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in dit privacy beleid. Mocht u er niet mee akkoord gaan dat wij cookies plaatsen dan kan dit invloed hebben op de werking van de website. U kunt dan het volgende doen:

 

De cookies verwijderen uit uw browser

Instellen dat uw browser cookies niet automatisch accepteert

Afhankelijk van uw browserinstellingen is het mogelijk dat onze website minder goed werkt. Om goed gebruik te kunnen maken van onze websites, adviseren wij om cookies in te schakelen.

 

Welke cookies gebruikt deze website?

 

1. Functionele cookies

Die gebruiken wij om onderdelen van onze websites handiger te maken, zodat u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde dingen in hoeft te vullen of aan hoeft te klikken. U herkent deze aan de naam: PHPSESSID

 

U kunt het privacy statement van Google hier bekijken. (https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

 

Hoe kunt u bij ons inzage in de verwerkte persoonsgegevens vragen? En hoe zit dat met rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens/intrekken van uw toestemming of als u gebruik wilt maken van het recht op dataportabiliteit of als u een klacht hebt of bezwaar wilt maken rond de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

Hiervoor hebben wij één aanspreekpunt: Mw. J. Wouters. U kunt contact met hem/haar opnemen via info@bouwbedrijfcapelle.nl Wij zullen uw verzoek dan in elk geval binnen de vereiste termijn van 30 dagen afhandelen. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouwbedrijf Capelle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bouwbedrijfcapelle.nl

Bouwbedrijf Capelle

___________________________________

 

Kerkstraat 4-6

4307 AP Oosterland

Telefoon 0111-641433

info@bouwbedrijfcapelle.nl

 

Sinds

1834

© Bouwbedrijf Capelle

Privacystatement

Studio Arie van der Meer